nøkkelbrikke_bestilling_rbgergersen-100

Digital nøkkelbestilling

  • Enklere for både beboer og styret/driftsleder, og like trygt
  • Beboer kan bestille nøkler/brikker direkte i nettbutikken
  • Beboer kan selv sperre brikker som er mistet eller stjålet
  • Styret/driftsleder slipper å stå for alle bestillingene
  • Styret/driftsleder slipper å følge opp uavhentede nøkler

Digital bestilling av nøkkelbrikker og systemnøkler

Bestilling av nøkkelbrikke eller systemnøkkel på nett kan kun gjøres av beboere og rekvirenter (f.eks styret i et borettslag/sameie eller driftsleder for en næringseiendom) som har signert sikkerhetsavtale med R. Bergersen om dette. I denne avtalen vil det være definert en rekvirent e-post adresse som må godkjenne alle bestillinger.

Bestilling gjøres direkte i nettbutikken. Man må her oppgi selskapets kundenr, samt informasjon om brikken/nøkkelen som bestilles. Hvis man ønsker å sperre en nøkkelbrikke som er mistet/stjålet, så kan man også gjøre dette her.

Hvis det er en rekvirent som bestiller brikke/systemnøkkel vil beboeren få tilsendt en e-post og bli bedt om å foreta en betaling. Når dette er gjort vil rekvirent få en e-post og bli bedt om å bekrefte eller avvise bestillingen. Hvis bestillingen godkjennes, så vil den settes i produksjon.

Hvis det er en beboer som bestiller brikke/systemnøkkel vil beboeren betale for bestillingen på vanlig måte. Når dette er gjort vil rekvirent få en e-post og bli bedt om å bekrefte eller avvise bestillingen. Hvis bestillingen godkjennes, så vil den settes i produksjon.

En forutsetning for at en bestilling effektueres er altså at bestillingen er betalt av beboer og godkjent av rekvirent. Alt skjer digitalt – enten på nettsiden eller på e-post.