Bestill enkelt nøkkelbrikker og systemnøkler digitalt

Bestilling av nøkkelbrikke eller systemnøkkel på nett kan kun gjøres av beboere og styrer i borettslag/sameier som har signert avtale med R. Bergersen om dette. 

Bestilling av nøkkelbrikke

Bestilling av nøkkelbrikke på nett kan kun gjøres av beboere og styrer i borettslag og sameier som har signert avtale med R. Bergersen om dette. Hvis dere har avtale så vil dere finne borettslaget/sameiet under «Velg borettslag/sameie». Bestilling kan gjøres av beboer eller styret, men for at en ordre skal bli registrert så må

 1. Beboer har betalt for nøkkelen
 2. Styret ha godkjent bestillingen. Det går automatisk mail til styret med spørsmål om godkjenning straks du har gjennomført og betalt bestillingen

Bestillingen fungerer på følgende måte:

 1. Velg om du er beboer eller rekvirent (styremedlem)
 2. Legg inn kundenr
 3. Skriv inn systemnummeret på brikken (se illustrasjonsbilde)
 4. Skriv inn sonenummeret på brikken (se illustrasjonsbilde)
 5. Velg om du ønsker å erstatte en mistet/stjålet brikke, eller om du ønsker en tilleggsbrikke
 6. Hvis du ønsker å erstatte en mistet/stjålet brikke kan du sperre brikken som er mistet/stjålet slik at den ikke fungerer lenger. Du må da skrive inn nummeret på denne brikken, evt. numrene på de brikkene du IKKE ønsker å sperre.

Hvis det er en rekvirent/styremedlem som bestiller brikken vil beboeren få tilsendt en mail og bli bedt om å foreta betaling. Når dette er gjort vil rekvirent/styremedlem få en mail og bli bedt om endelig bekreftelse av bestillingen. Når dette er gjort vil bestillingen settes i produksjon.

Hvis det er en beboer som bestiller brikken vil beboeren betale for bestillingen på vanlig måte. Når dette er gjort vil rekvirent/styremedlem få en mail og bli bedt om å bekrefte bestillingen. Når dette er gjort vil bestillingen settes i produksjon.

Bestilling av systemnøkkel

Bestilling av systemnøkkel på nett kan kun gjøres av beboere og styrer i borettslag og sameier som har signert avtale med R. Bergersen om dette. Hvis dere har avtale så vil dere finne borettslaget/sameiet under «Velg borettslag/sameie». Bestilling kan gjøres av beboer eller styret, men for at en ordre skal bli registrert så må

 1. Beboer har betalt for nøkkelen
 2. Styret ha godkjent bestillingen. Det går automatisk mail til styret med spørsmål om godkjenning straks du har gjennomført og betalt bestillingen

Bestillingen fungerer på følgende måte:

 1. Velg om du er beboer eller rekvirent (styremedlem)
 2. Gi inn kundenr
 3. Skriv inn systemnummeret på nøkkelen (se illustrasjonsbilde)
 4. Skriv inn nøkkelmerket på nøkkelen (se illustrasjonsbilde)

Hvis det er en rekvirent/styremedlem som bestiller nøkkelen vil beboeren få tilsendt en mail og bli bedt om å foreta betaling. Når dette er gjort vil rekvirent/styremedlem få en mail og bli bedt om endelig bekreftelse av bestillingen. Når dette er gjort vil bestillingen settes i produksjon.

Hvis det er en beboer som bestiller nøkkelen vil beboeren betale for bestillingen på vanlig måte. Når dette er gjort vil rekvirent/styremedlem få en mail og bli bedt om å bekrefte bestillingen. Når dette er gjort vil bestillingen settes i produksjon.

Klikk på et av bildene for valg av produkt du ønsker å bestille: