rb_bedrift_referanse-dovrekvartalet_2-50

Dovrekvartalet Lillestrøm

Dovrekvartalet i Lillestrøm består av tre bygg, og har til sammen 86 leiligheter. Et attraktivt boligtilbud beliggende i Lillestrøms nye bydel. Her får man tilgang til kvaliteteter som er tilpasset voksne mennesker som ikke lenger ønsker å bo i en egen enebolig men fortsatt ønsker å beholde eneboligfordelene.  Dovrekvartalet er et større utbyggingsprosjekt innenfor reguleringsområdet Lillestrøm Øst. 

Dovrekvartalet velger R. Bergersen for sin digitalisering av borettslaget

Dovrekvartalet består av flere enkelstående boligbygg, og er blitt organisert som flere borettslag og sameie som skal ivareta bygningsmassen, fellesarealer, anlegg og felles interesser. 

tekst kommer