prosjektering_hovedbilde02-8

Prosjektering

· Krav analyse
· Regelverk
· Løsningsforslag
· Prinsipptegninger
· Dørplaner og beslagslister 

Total leverandør 

Vi har lang erfaring med leveranser til næringsbygg, kontor miljøer, hotell, borettslag og entreprenører. Vi utarbeider løsningsforslag som tar høyde for både tekniske krav (TEK17, FG, NS, etc), krav til funksjon og kostnadsram-mer. Vi utarbeider dørplaner og beslagslister, og kan stå for den kompletter dørleveransen om det er ønskelig. Alt ut fra dine ønsker og behov.