Berøringsfrie døråpnere

rb_interiør_berøringsfri_døråpning-50

Berøringsfrie døråpnere

  • Albuebrytere
  • Berøringsfrie brytere (IR)
  • 100% berøringsfrie brytere (takmontert) 

Effektive løsninger for berøringsfri døråpning

Berøringsfri døråpning har lenge vært en viktig funksjonalitet i bygg som eksempelvis sykehus, bo- og behandlingshjem.

I disse byggene hvor det ferdes mange ulike personer er det behov for en løsning der smittervern ivaretas. Under koronapandemien fikk denne teknologien et betydelig løft, og flere fikk øyene opp for berøringsfrie løsninger. Det finnes idag hovedsaklig tre typer berøringsfrie døråpningsløsninger.

Albuebrytere: Disse bryterne aktiveres ved at brukeren av dørmiljøet trykker den inn ved hjelp av albuen, noe som reduserer behovet for å bruke hendene, og gir en viss beskyttelse mot smitteoverføring. 

IR-brytere: Disse aktiviseres ved at brukeren fører hånden sin forbi eller foran bryteren uten å berøre selve bryteren. Dette minimerer kontakt og potensialet for smitteoverføring, men det er fortsatt en risiko at brukeren kan ta hånden direkte på bryteren. 

Takmonterte laserbrytere er den mest effektive løsningen for å eliminere håndsmitte. Den fungerer slik at brukeren trer inn i en sone med laserstråle i et definert område over gulvet. Da aktiveres døråpningen uten fysisk kontakt. Dette er det løsningen som gir 100% berøringsfri aktivering.  Og den løsningen som garanterer fullstendig eliminering av håndsmitte. Norske Hygotech har patentert en slik løsning. En løsning som idag benyttes i flere av landets sykehus. 

R. Bergersen tilbyr ulike berøringsfrie brytere, inkludert albuebrytere, IR-brytere og takmonterte laserbrytere. Vi innehar kompetansen til å hjelpe deg med å velge den løsningen som vil bidra til en effektiv og god løsning av åpning av dine dører. Ta gjerne kontakt med oss for å vite mer. 

HER SER DU ET UTVALG PRODUKTER: