serviceavtale_hovedbilde-8

Serviceavtale

Vi tilbyr våre kunder forhåndsdefinerte serviceavtaler som vi tilpasser deres behov og ønsker. Vi utfører service på komplette dørmiljø, inkl. mekaniske låssystemer, elektronisk adgangskontroll, dørlukkere og dørautomatikk. Regelmessig service på produktene gir betydelige fordeler som reduksjon i feil og driftsstans og forlengelse av levetiden på de ulike produktene som er satt opp. Regelmessig service gir samtidig forutsigbare og ofte lavere kostnader over tid.

Serviceavtale for Dørmiljø 

Vi utfører service på komplette dørmiljø, inkl. mekaniske låssystemer, elektronisk adgangskontroll, dørlukkere og dørautomatikk. Regelmessig service på produktene gir betydelige fordeler som reduksjon i feil og driftsstans og forlengelse av levetiden på de ulike produktene som er satt opp. Regelmessig service gir samtidig forutsigbare og ofte lavere kostnader over tid.

Velg riktig serviceavtale – For å gjøre det enkelt for deg som kunde å velge riktig serviceavtale, og samtidig ha oversikt på hva som skal utføres, så har vi delt inn våre serviceavtaler ut fra hva og hvor mye som skal utføres. Her velger du selv hva som er riktig for deg.

Garanti – Husk at det for mange produkter blir forventet et visst regelmessig vedlikehold for at garantien skal være gjeldene. Med jevnlig vedlikehold så vil du altså ikke bare øke levetiden, men også sikre at garantien gjelder om du skulle ha behov for det.

Brannvern i borettslag – Styret i et sameie eller borettslag har et stort ansvar for brannsikkerheten. Inne i leilighetene er det eieren som har ansvar for at det er røykvarslere og brannslokkingsutstyr, men like viktig som kontroll av varslings- og slokkeutstyr er kontroll av rømningsveier. Det er viktig at de ikke blokkeres av ulike gjenstander som søppel, rot eller barne vogner, og at dører og automatikk fungerer også i en brannsituasjon.

Last ned brosjyren Serviceavtale her