skjult_dørlukker_hovedbilde02-50

Skjulte dørlukkere

· Dørpumper og elektriske døråpnere
· Universell utforming
· Tilfredsstiller TEK-17 krav
· Godkjent for branndører
· Flere farger

 

Et tilgengelig bygg for alle brukergrupper

Vi leverer systemer for automatisk åpning, lukking og avlåsning av dører. I bygg der det ferdes mange personer, f.eks. i næringsbygg, stilles det egne byggtekniske krav til rømningsveier, funksjon og brukervennlighet. Med vår dørautomatikk får du et driftssikkert system som sikrer tilgjengeligheten for alle brukergrupper. Dørlukkere og dørautomatikk kan fås i RAL farger tilpasset resten av dørmiljøet.