Reklamasjonsskjema

Dette skjemaet skal brukes ved alle reklamasjoner til R.Bergersen AS, punkter markert med * må fylles ut. Ufullstendige skjema vil ikke bli behandlet.

NB! Alle reklamasjoner må godkjennes, før varen evt. sendes inn til oss.

REGLER FOR REKLAMASJONSHÅNDTERING:

Vi forbeholder oss retten til å erstatte feilvarer/kampanjevarer med samme vare eller tilsvarende vare av samme verdi om denne er utsolgt.

BEHANDLINGSTID VED REPARASJONER:

For produkter som kan repareres, vil behandlingstid som regel være 10 virkedager fra mottak, men maks fire uker fra vi mottar produktet til vi returnerer det. Vil det ta lengre tid vil vi under prosessen ta kontakt med deg med den informasjonen du har gitt oss under.