Hva er RB NøkkelApp?

100% kontroll med digital nøkkeladministrasjon!

Med RB NøkkelApp kan du enkelt dele og administrere digitale nøkler til dører som kan åpnes med Unloc appen. Du vil ha full oversikt på hvem som kan åpne hvilke dører, og hvem som har mulighet for å dele nøkler, og hvem som har delt nøkler. Det gir deg ikke bare fleksibiliteten i Unloc, men også trygghet og oversikt.

Med RB NøkkelApp har du full kontroll!

LÅS OPP MED MOBILEN
Ønsker du mulighet for å låse opp med mobilen?

GI MIDLERTIDIGE TILGANGER
Har du av og til behov for å gi midlertidig tilgang til f.eks. en transportør, vaskehjelp eller håndverker?

FULL OVERSIKT I RB NØKKELAPP
Du kan alltid se hvem som har nøkler og tilganger til hvilke dører i RB NøkkelApp.

Hvorfor digitale nøkler?

SPAR TID
Du slipper å være fysisk til stede for å overlevere nøkler eller slippe inn andre som trenger tilgang. I stedet kan man dele en tidsbegrenset digital nøkkel, slik at de kan låse seg inn selv.

ØKT TRYGGHET
Sikkerhet med digitale nøkler er betydelig bedre. Digitale nøkler kan ikke mistes eller kopieres av andre. Eieren kan velge å dele nøkler med andre, og tidsbegrense bruk om ønskelig.

SPAR KOSTNADER
Reduser mekanisk slitasje på fellesdører samt antall bestillinger av systemnøkler. Digitale nøkler kan ikke mistes og du har full oversikt i eget kontrollsenter.

EFFEKTIVISER ARBEIDET
Vi vet at du har andre ting du vil bruke tiden din på enn å administrere fysiske nøkler. Det kan være tidskrevende å holde styr på alle nøklene som tilhører et bygg eller boligselskap.

Hva er Unloc?

Unloc er en generisk app som fungerer på en mengde elektroniske låser, og er et alternativ eller supplement til eksisterende nøkler og systemer for adgangskontroll. Unloc fungerer både på jobb og privat.

Når du tar i bruk Unloc, vil du kunne bruke eksisterende nøkler og brikker som før, samtidig som du får mulighet til å åpne dører med mobilen. Med Unloc kan du dele «digitale nøkler» med andre via en app på mobilen. Du kan dele nøkler permanent eller du kan gi besøkende, vaskehjelp, leietakere, håndverker eller andre midlertidige nøkler som kun virker i et definert tidsrom. Si farvel til ekstraarbeidet og ekstrakostnadene med administreringen av fysiske nøkler – og ikke minst risikoen med fysiske nøkler på avveie!

Hva kan du gjøre i RB NøkkelApp?

Det er enkelt å åpne dører og dele nøkler med Unloc, men dersom du skal administrere de digitale nøklene til et borettslag, sameie, kontorbygg, lager eller annet næringslokale så trenger du oversikt og kontroll. Med RB NøkkelApp får du det!

Her kan du bl.a.

  • Opprette nye brukere
  • Opprette soner i bygget (områder)
  • Administrere hvilke dører som hører til i en sone
  • Administrere hvilke brukere som har tilgang til en sone
  • Bestemme hvem som har lov til å dele nøkler til en dør
  • Få oversikt over hvem som har tilgang til en sone eller dør, og hvem som kan dele nøkler videre
  • Få oversikt over hvor mange nøkler som er delt videre til en dør
  • Få oversikt over hvilke dører en bruker har nøkler til

Universell utforming gjør det enkelt å bruke appen for alle brukergrupper

FOR BORETTSLAG OG SAMEIER

Har dere et mekanisk låssystem i boligselskapet i dag? Da kan du på en enkel måte få et elektronisk adgangskontrollsystem med RB NøkkelApp. Da kan du for eksempel legge inn en egen sone for hver oppgang, en sone for garasjeanlegg, en sone for vaktmester og en for styret. Du kan selv legge inn hvem som skal ha tilgang til den enkelte sone, slik at f.eks det kun er de som bor i oppgang A som har tilgang til sykkelboden i oppgang A. Den enkelte beboer kan også kjøpe seg en unloc kompatibel boliglås til leiligheten sin. Da vil de kunne bruke samme appen på alle dørene de benytter seg av.
RB NøkkelApp kan også brukes som supplement til andre adgangskontroll systemer (som f.eks. Salto), slik at du kan bruke både brikke og app.

FOR NÆRINGSBYGG

Dersom du har et kontorlokale, butikklokale eller annet type bygg hvor du ønsker å ha mulighet for å låse opp og dele nøkler med mobilen kan RB NøkkelApp være en god løsning. Da kan man kunne låse seg inn selv om man har glemt nøkkelen, og man kan enkelt gi midlertidig tilgang til transportører, vaskehjelp, håndverkere og andre som ikke trenger permanent nøkkel. Man kan f.eks. begrense hvem som har tilgang til lageret, men samtidig gi et vaskefirma tilgang til alle kontorene og andre rom som skal vaskes. Hvis man bytter vaskefirma, så fjerner man bare nøkkelen til det gamle selskapet og gir det nye tilgang til den aktuelle «sonen». Da reduserer man problemet med «nøkler på avveie» betydelig, noe som igjen øker sikkerheten. Enkelt og trygt!

FOR UTLEIEBOLIGER

Forvalter du flere bygg med mange leiligheter? Har du kontroll på hvem som har nøkkel til hvilken dør, og hvor mange nøkler som er på avveie? Bruker du mye ressurser å forvalte nøklene og produsere nye når de er mistet? Med RB NøkkelApp kan du tildele nøkler like enkelt som du tar de bort, og du kan dele nøkler som kun varer i en bestemt periode. Du kan også bestemme hvem som skal ha tilgang til å dele nøkler, slik at den som bor i en leilighet kan dele nøkler med andre. Når beboeren flytter ut så fjerner man bare nøkkelen, og dermed også alle nøkler som er delt.

Hva trenger du for å komme i gang?

Det eneste du trenger er en dør med elektronisk sluttstykke eller en dørlås som er kompatibel med Unloc (Eks. Salto, Exivio, RCO 5M).

Har du spørsmål eller kommentarer? Ønsker du å finne ut om vi har en løsning som passer deg?

Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss her.