Serviceavtale

Lås og beslag er i utgangspunktet produkter med lang levetid, men i mange bygg er belastningen stor. Det brukes også flere elektroniske produkter som motorlåser og adgangskontroll, som krever service og ettersyn. Det vil derfor lønne seg å gjøre årlig vedlikehold for å slippe større engangsreparasjoner og forlenge levetiden på produktene og systemene.

R. Bergersen Sikkerhet & Design har serviceavtaler med  små og store bedrifter, borettslag, sameier, stat, kommune og gårdeiere.  De har sett følgende fordeler med årlig vedlikehold:

  • Personlig rådgivning med oppfølging iht avtalt utrykningstid.
  • Sikrer verdier og informasjon ved at sikkerheten opprettholdes.
  • Overholder regler og krav til rømningsveier.
  • Forlenger levetiden og gir forutsigbare og lavere kostnader.
  • Statusrapport etter utført oppdrag.
  • Rabatter på produkter og tjenester.

En serviceavtale kan også inneholde avtalt utrykningstid, det vil at Sikkerhet & Design skal komme innen en avtalt tid etter at oppdraget er meldt inn hvis noe akutt oppstår. Videre kan avtalen også inneholde avtale om telefonsupport, eller fjerndiagnose fra 0800 til 2400. Det er spesielt aktuelt hvor det er installert adgangskontroll.

Adminstrasjon

Det kan være en krevende jobb å ha ansvaret for og administrere og holde styr på nøkler og adgangskort for din virksomhet. Det kan være nye ansatte som mister kort/nøkler, slutter, starter eller beboere i borettslag og sameier hvor du har samme utfordringer. Sikkerhet & Design har løsninger for bedrifter, sameier og borettslag som kan gjøre hverdagen lettere for deg som har ansvaret, enten du er daglig leder, vaktmester eller styremedlem. Vi kan på en enkelt og sikker måte ta ansvar for å administrere ditt system enten det gjelder nøkler eller adgangskort.

Kontakt

R. Bergersen Sikkerhet & Design utformer en avtale som er tilpasset ditt behov. Kontakt RBS&D Serviceavdeling på telefon 22 04 07 50 eller epost service@rbergersen.no for uforpliktende befaring og få tilbud om servicekontrakt.