Prosjektering

· Krav analyse
· Regelverk
· Løsningsforslag
· Prinsipptegninger
· Dørplaner og beslagslister

Vi har lang erfaring med leveranser til næringsbygg, kontormiljøer, hotell, borettslag og entreprenører. Vi utarbeider løsningsforslag som tar høyde for både tekniske krav (TEK17, FG, NS, etc), krav til funksjon og kostnadsrammer. Vi utarbeider dørplaner og beslagslister, og kan stå for den kompletter dørleveransen om det er ønskelig. Alt ut fra dine ønsker og behov.