Dørautomatikk

· Dørpumper og elektriske døråpnere
· Universell utforming
· Tilfredsstiller Tek-17 krav
· Godkjent for branndører
· Kan integreres med adgangskontroll

Vi tilbyr våre kunder systemer for automatisk åpning, lukking og avlåsning av dører. I bygg der det ferdes mange personer slik som i næringsbygg stilles det egne bygg-tekniske krav til rømningsveier, funksjon og brukervennlighet. Ting som må tas stilling til i en byggeprosess eller ferdigstillelse av byggeprosjekt. Med dørautomatikk får du et driftssikkert system som sikrer tilgjengeligheten for alle brukergrupper.