Låssystem

Et låssystem er en løsning hvor én nøkkel passer til flere unike låser, eller der flere nøkler passer til én bestemt lås. Låssystemet bygges opp og tilpasses ut fra hvor mange brukere med ulike adgangsnivåer som skal ha adgang til ulike låser. En kopi av systemnøkkel kan kun bestilles av den som innehar den nødvendige tillatelse for dette i henhold til en sikkerhetsavtale.

Behovsområder

Sikkerhet og Design leverer låssystemer til alt fra private boliger med enkle låssystemer med to systemlåser for eier og utleiedel, borettslag og sameier med systemlåser i fellesinnganger og nøkler til beboerne, post og avisbud, til store komplekse systemer fro bedrifter med mange hundre låser og nøkler.

Sikkerhet og fleksibilitet

For å opprettholde sikkerheten i bygget ditt er du avhengig av et låssystem som er enkelt og sikkert  å administrere, nøkler som er beskyttet mot kopiering og som er fleksibelt og enkelt  i forhold til brukerne og trafikken i bygget.

Sikkerheten i et mekanisk låssystem er helt avhengig av god nøkkeladministrasjon for å hindre at nøkler kommer på avveie, samt at nøkler ikke lar seg kopiere. Mekaniske  låssystemer med systemnøkler danner ofte fundamentet i bygningssikkerheten og kan kombineres med våre elektroniske nøkkelsystemer for økt sikkerhet og fleksibilitet.

Viktigheten med patentert nøkkelsikkerhet

Verden har forandret seg mye de siste 10 årene, også når det gjelder sikkerhet rundt låssystem. Det som var trygt for 10-15 år siden, er ikke så trygt lengre. Problemet med «gamle låssystemer» i dag, er at det uten problem kan lages piratnøkler.
Når systemet blir « infisert» av slike nøkler, forsvinner nøkkelkontroll umiddelbart.
Hvis eksempelvis en hovednøkkel blir kopiert uten at dette blir registrert, så er sikkerheten på systemet helt borte.

Låssystemer fra R.Bergersen Sikkerhet & Design

Vår hovedleverandør av låssystemer er CES.  CES er ledende i Europa og helt i front når det gjelder kvalitet, patentert nøkkelsikkerhet og løsninger som står i mot de mest avanserte innbruddsmetoder. Vi har også ett meget godt forhold til TrioVing og produserer både nøkler og sylindere på deres låssystemer.

R. Bergersen Sikkerhet & Design har tilgang til et mangfold av produkter og patenterte låssystemer. Det gir deg mulighet til å velge låssystemer ut fra spesielle sikkerhetsbehov, organisering og pris.

Vi har en egen avdeling som utvikler låssystemet sammen med kunden, produserer systemet og ikke minst sørger for en sikker administrasjon av nøkler, endringer og utvidelser. Vi betjener i dag ett stort antall kunder og har en portefølje på over 10 000 låssystemer. Dette bidrar til en årlig produksjon av flere tusen nøkler.

Kontakt

Kontakt S&D Systemavdeling for behovsanalyse, løsningsforslag og pristilbud