Dørautomatikk

Vi tilbyr våre kunder systemer for automatisk åpning, lukking og avlåsning av dører. I bygg der det ferdes mange personer slik som i næringsbygg stilles det egne byggtekninske krav til rømningsveier, funksjon og brukervennlighet. Ting som må tas stilling til i en byggeprosess eller ferdigstillelse av byggeprosjekt. Med dørautomatikk får du et driftsikkert system som sikrer tilgjengeligheten for alle brukergrupper.

  • Dørpumper og elektriske døråpnere
  • Kvalitet og design
  • Åpne eller skjulte løsninger
  • Kan farge-tilpasses dørmiljøet
  • Kan integreres med adgangskontroll

Hva er dørautomatikk?

Dørautomatikk er en betegnelse på elektrisk styring av åpning og lukking av dører. Det skilles i hovedsak mellom slagdørautomatikk og skyvedørsautomatikk. Vi vil nedenfor fokusere på slagdørautomatikk.

Dørautomatikken kan styres fra mange forskjellige «impulsgivere», for eksempel adgangskontroll, porttelefon, albuebryter eller radar. Det betyr at du kan åpne døren på følgende måter;

Bryter

Døren åpnes når du trykker på en bryter/albuebryter som er plassert ved siden av døren.

Integrert med adgangskontroll

Døren åpnes automatisk når du låser opp med brikke, kodebrikke eller annen elektronisk adgangskontroll.

Integrert med porttelefon

Døren åpnes automatisk når du låser opp døren gjennom porttelefon anlegget.

Radar

Døren åpnes automatisk når du nærmer deg døren

Fjernkontroll

Døren åpnes automatisk ved å bruke brikke eller fjernkontroll

Vi leverer dørautomatikk for alle typer dører og alle typer behov. Vi er godt kjent med alle krav til sikkerhet, brannvern og universell utforming, og finner løsninger sammen med kunden som tilfredsstiller både disse kravene og kundens krav til funksjon og design.

Vi monterer dørautomatikken og passer på at den er justert riktig. Vi integrerer med eksisterende port-telefon anlegg eller adgangskontroll om det er aktuelt.

Vi kan utføre jevnlig service på dørautomatikken og dørene de er montert på slik at de til enhver tid fungerer optimalt.

Ta kontakt med oss på telefon 22 04 07 50 eller send oss gjerne en e-post prosjekt@rbergersen.no