Borettslag: Vedlikehold og service

Tilpass en serviceavtale for installasjoner og vedlikehold av felles utstyr for ditt borettslag eller sameie. R. Bergersen tilbyr gode pakkeløsninger til borettslaget.

Vi tilbyr flere ulike pakkeløsninger og oppfølgingstilbud til kunder med ansvar for felles boliger og byggeprosjekter. Omfanget av avtalen og hvilke tjenester som inkluderes tilpasses sameiets behov. Vi gjør det enkelt å holde boligen oppdatert med krav til vedlikeholdsplikt og vedlikeholdsansvar

Bergersen tilbyr følgende vedlikeholdsavtaler: 

  • Standard mekanisk 
  • Standard dørautomatikk 
  • Standard adgangskontroll 
  • Standard +
  • Premium

Hvorfor ha en serviceavtale for vedlikehold? 

Med en serviceavtale har den med ansvar for vedlikehold av felles bolig en større sikkerhet innen en rekke områder. For at jobben med å sikre krav til eksempelvis brannvern og HMS skal bli enklere og til enhver tid være oppdatert etter gjeldende retningslinjer, tilbyr vi pakker som omfatter flere felles installasjoner som går gjennom boligen og fellesarealer. 

Borettslagets administrator og beboere vil slik alltid være sikret et fungerende anlegg med vel viten om hvor man skal henvende seg ved systemfeil, tekniske problemer – eller om man skulle være uheldig å låse seg ute. 

Våre avtaler:

Standard mekanisk

Passer for boliger med mekaniske dørlukkere, beslag og låser. Avtalen omfatter også dører med elektromagnetiske beslag som elektriske sluttstykker, motorlåser, magnetlåser, etc. Dørmekanikken kontrolleres og justeres, og de mekaniske delene renses og smøres regelmessig. 

Standard dørautomatikk

En avtale for borettslag og sameier med flere dører med dørautomatikk. Vi rengjør og vedlikeholder tekniske komponenter og hver dørautomatikkenhet. Ettersyn og oppdateringer av drivverk og impulsgivere. 

Standard adgangskontroll

Serviceavtale passende for felles boliger med ulike former for dørautomatikk. I denne avtalen inngår alle tjenester fra “Standard mekanisk” og “Standard dørautomatikk” – men inkluderer også batteribytter og systemoppdateringer. Vi utreder også for nye løsninger eller ønsker for økt sikkerhet og brukervennlighet.  

Standard + 

Fullt vedlikehold og service av teknikk, dørautomatikk og adgangskontroll. I Standard +-avtalen vil vi også sørge for merking av dører, samt loggføring av all utført service i dataverktøyet MicroBuild. Dermed har du til enhver tid oversikt over både tilstand og kontroller.

Premium

En helhetlig avtale som omfatter alle servicepunkter fra nevnte serviceavtaler. Vi kontrollerer alle dørmiljø for å sikre HMS-krav for brannvern, rømningsveier, etc. Vær sikker på at dørautomatikken fungerer ved eks. strømstans og oppdaterte justeringer. Vi befarer og sørger for at rømningsveier ikke blokkeres. Full rapport leveres jevnlig til administrator. 

Fordeler med en serviceavtale i felles bolig

For styret eller administrator av borettslag, blokker, sameier eller felles boliger er det flere fordeler med en full serviceavtale. Ikke bare sparer man penger når man slipper å outsource hver enkelt vedlikeholdsjobb til flere ulike aktører, men det gjør også kundeforholdet mindre komplisert. 

Jo flere sikkerhets- og designmuligheter dere velger fra oss og inkluderer i en servicepakke, desto enklere blir det å sørge for at alt er i forsvarlig stand. 

Jevnlige tilstandsvurderinger og kontroll av utstyr 

Med jevnlige kontroller via en serviceavtale har ansvarlig/eier også en fast pris å forholde seg til – og unngår i større grad uforutsette kostnader. Når utstyret til enhver tid er i forsvarlig stand, trenger man sjeldnere reparasjon og utskifting av utstyr. 

Ved skade eller behov for annen reparasjon vet man alltid hvor man skal henvende seg. 

Trygt for deg, trygt for beboere

I en bolig med flere beboere vil det også oppleves strukturert og trygt for leietakere og fastboende med en servicepakke for vedlikehold. Med inkludert service og vedlikehold av boligens felles installasjoner, vil du kunne holde de boende fornøyde – og ikke minst tiltrekke flere potensielle innflyttere. 

Alltid oppdatert

Vi har kunnskapen som kreves for å etterfølge vedtektene for sikkerhet og vedlikehold på en riktig og ansvarlig måte. Kravene til vedlikehold og sikkerhet av felles eiendom endrer seg hvert år. R. Bergersen er alltid oppdatert på faget, og er derfor et trygt valg som helhetlig servicepartner. 

Vi har selvsagt kompetanse forbi produktene vi selv leverer. R. Bergersen er din totale servicepartner for tekniske løsninger i borettslaget eller den felles eiendommen – både før og etter byggeprosessen. Bestill et prosjektmøte i dag, og vi går gjennom boligen for å finne mulige løsninger. 

Vedlikehold og andre felles installasjoner

Hos R. Bergersen tilbyr vi flere pakkeløsninger om dere trenger noe nytt, utskifting av utstyr eller oppdateringer i borettslaget og sameiet. 

Vårt sortiment omfatter følgende, og mer:

Finansiering

Vi tilbyr ulike løsninger for nedbetaling og leasingavtaler av ulike produkter. Dette er aktuelt for deg som for eksempel ikke ønsker å betale hele summen for borettslagets adgangskontroll eller porttelefonanlegg på én regning. 

Dette er også særlig relevant om årets budsjett for vedlikehold ikke strekker til alle oppgraderinger og vedlikehold gjennom boligen. Dermed kan du fordele kostnadene over flere år. Ta kontakt i dag, så finner vi en løsning som passer for borettslagets behov. 

Finansiering passer for deg som ønsker: 

  • Leie eller leasing av produkter/utstyr
  • Fleksibel finansiering
  • Å fordele kostnadene over en periode
  • Økt handlefrihet

Kontakt oss i dag

Ønsker du en serviceavtale eller vil utforske mulighetene for en vedlikehold og service i borettslaget/sameiet? R. Bergersen gjør vedlikeholdsansvar og vedlikeholdsplikt i felles bolig enklere. 

Kom innom vår butikk i Sinsenveien 4 (0572 Oslo), og se hvordan vi kan bistå deg med drift og service av borettslaget/felles bolig. 

Ønsker du i stedet å sette opp et møte med vår prosjektgruppe? Sammen kan vi finne ulike løsninger som kan være aktuelle for deg og borettslaget du administrerer. 

Tips gjerne administrator eller styret ved borettslaget om du ser potensiale for forbedringer, bedre avtaler i sameiet og andre felles installasjoner.