Airbnb

Med våre mange ulike løsninger innen adgangskontroll kan vi tilpasse kundens ønsker og behov for avlåsning. Enten det gjelder utleie av privatbolig eller flermannsboliger. Vi kartlegger behov og leverer og utfører service på valgte adgangssystemer, slik at du kan forholde deg til en leverandør. Tilgangslistene kan lagres på sikre servere slik at man har full kontroll på administrasjon av tilganger. Det gjør deg som eier sikker på at sikkerhetene ivaretas og at du alltid har full kontoll på hvem som har tilgang til eiendommen.

  • Elektroniske og mekaniske løsninger
  • Kompatibelt med bookingsystemer
  • Enkel administrasjon
  • Skyløsning
  • App nøkler og administrasjon